Cuộc Săn Đuổi Tới Không Gian Chase to Space Vietnamese

Cuộc Săn Đuổi Tới Không Gian Chase to Space Vietnamese

Author: Douglas J Alford, Pakaket Alford
Publisher: Mfg Application Konsulting Engr
Rating:
Category: Science

 Chuyến du hành vào không gian bắt đầu trong trái tim của mỗi người.Ngày nay, chúng ta cần một tầm nhìn tươi mới với sức sống mới và cam kết đối với việc thám hiểm không gian! Nhiều quốc gia trên thế giới đang phóng tên lửa. Như phát súng mở màn, họ cho thấy rằng cuộc chạy đua vào không gian tiếp theo đang được thực hiện!  Ai sẽ giành chiến thắng Treks into space start in the human heart.Today, we need a fresh vision with renewed vigor and commitment toward space exploration! Multiple nations around the world are launching rockets. Like a starting pistol, they signify that the next space race is on! Who will win